Tar­tu tar­jouk­seen ja ilmoit­tau­du mukaan jou­lu­kuus­sa käyn­nis­ty­vään Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tuk­seen tar­jous­hin­taan -10% 🌟 Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus käyn­nis­tyy 10.12. eli kuu­kaut­ta aiem­min ilmoi­tet­tua myö­hem­min. Kou­lu­tus­päi­vät ovat 10.12., 14.1. ja…