Olen todel­la iloi­nen Menes­ty esi­mie­he­nä -teho­kou­lu­tuk­sen saa­mas­ta hyväs­tä palaut­tees­ta! On ilo vetää kou­lu­tuk­sia innos­tu­neil­le ja aktii­vi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Täs­sä muu­ta­ma palau­te: “Hyvin raken­net­tu koko­nai­suus, joka aut­taa ja on hyö­dyl­li­nen esi­mies­työs­sä ja…