Ajan­koh­tais­ta

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

Tule mukaan VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019! Var­mis­ta paik­ka­si ja ilmoit­tau­du pian sinul­le sopi­vaan kou­lu­tus­päi­vään! Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.karamondo.fi/valmentavaesimiestyo/

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv) Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät…

Uusim­mat artik­ke­lit

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

Tule mukaan VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019! Var­mis­ta paik­ka­si ja ilmoit­tau­du pian sinul­le sopi­vaan kou­lu­tus­päi­vään! Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.karamondo.fi/valmentavaesimiestyo/

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv) Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät…