Tule mukaan Kara Mon­don VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019!

Nopean ilmoit­tau­tu­jan etu -10%, kun ilmoit­tau­dut 31.5. men­nes­sä!

Kou­lu­tuk­set toteu­te­taan Tuusu­las­sa (Maja­ta­lo Onne­la) 10.6., Tam­pe­reel­la (Hatan­pään Kar­ta­no) 12.6., Vaa­sas­sa (Kalle´s Inn, Söde­rud­den) 14.6. ja Oulus­sa (Maik­ku­lan Kar­ta­no) 17.6. Valit­se sopi­va kou­lu­tus­paik­ka ja ilmoit­tau­du mukaan jo tänään!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen »

#esi­mies­kou­lu­tus #joh­ta­mis­kou­lu­tus #joh­ta­mi­nen #esi­mies­työ #val­men­ta­vae­si­mies­työ #itsen­sä­joh­ta­mi­nen #tuusu­la #jär­ven­pää #kera­va #tam­pe­re #vaa­sa #oulu #kara­mon­do @karamondo Maja­ta­lo Onne­la Maik­ku­lan Kar­ta­no Kal­le’s Inn

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1