Haluat­ko kehit­tyä esi­mie­he­nä? Nyt on hyvä ajan­koh­ta vara­ta kalen­te­ris­ta aikaa omaan kehit­ty­mi­seen. Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous -50€ ja ilmoit­tau­du mukaan kevään esi­mies­kou­lu­tuk­seen!   Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja…