Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin! Kou­lu­tus­ten läh­tö­koh­ta­na on rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ajat­te­lu. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa kou­lu­tet­ta­vien esi­mies-, joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Uusi­na…