Kara Mon­do

Mer­vi Saik­ko­nen
VTM, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Val­men­nus­ti­la:
Kar­ta­non­tie 19 B, 04410 Jär­ven­pää
(400 m Jär­ven­pään juna-ase­mal­ta)

Pyy­dä tar­jous

Nimi

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö­ni aihe on

Yri­tys

Puhe­lin

Säh­kö­pos­ti

Vies­ti­si